Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật đặc biệt 12/2019

Từ 02-12-2019 đến31/12/2019

Cường Hóa Trang Bị để nâng lên tầm cao mới từ sau bảo trì ngày 03/12/2019. Nơi đây, quý nhân sĩ có thể tùy chọn các chức năng như Cấp Cường Hóa, Loại Tẩy Luyện, Cấp Tẩy Luyện, Chuyển Cường Hóa để đem lại cho mình 1 trang bị không thể thiếu trong hành trình phiêu bạt giang hồ tại Võ Lâm Truyền Kỳ.

 • Lưu ý:
  • Trang bị cấp thấp đã Cường Hóa nếu dùng để nâng cấp lên trang bị cấp cao hơn sẽ bị mất toàn bộ thuộc tính Cường Hóa. Ví dụ: trang bị Tinh Sương đã Cường Hóa, nâng cấp lên Nguyệt Khuyết sẽ bị mất toàn bộ các dòng Cường Hóa
  • Trang bị khi đã Cường Hóa nếu mang đi Trùng Luyện sẽ bị mất toàn bộ Cường Hóa.
  • Trên 1 trang bị đã kích hoạt Cường Hóa, phải Cường Hóa các thuộc tính lên cùng cấp 10 thì mới có thể tăng lên 11 – 20, tất cả lên 20 rồi mới có thể Cường Hóa lên 21-30...
  • Các chỉ số thuộc tính Cường Hóa: XEM TẠI ĐÂY

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmGhi chú

Rương Tinh Xảo
 • Nguồn gốc: Top 5 sát thương Boss nhận được.
 • Chức năng: Dùng để Nhận Vũ Hoa Thạch hoặc Hàn Thiên Thúy Ngọc.
 • Nguồn gốc Vũ Hoa Thạch: Kỳ Trân Các 3 tiền đồng.
 • Nguồn gốc Hàn Thiên Thúy Ngọc: Kỳ Trân Các 1 tiền đồng.
 • Mở Rương Tinh Xảo miễn phí: Nhận 01 Vũ Hoa Thạch  - khóa
 • Mở Rương Tinh Xảo = 7 Tiền Đồng: Có xác suất nhận thêm như sau.
TênSố lượngXác suất
Vũ Hoa Thạch 2 - khóa 100%
Hàn Thiên Thúy Ngọc 3 – Không khóa Nhận 1 trong 2
Hàn Thiên Thúy Ngọc 6 – Không khóa
Vũ Hoa Thạch 15 – Không khóa Có xác suất nhận 1 trong 4 và có thể không nhận được.
Hàn Thiên Thúy Ngọc 15 – Không khóa
Vũ Hoa Thạch 75 – Không khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc 75 – Không khóa

Giao diện Cường Hóa

Nội dungChú thích
Cấp Cường Hóa
 • Kích hoạt Cường Hóa trên trang bị
 • Cường Hóa dòng thuộc tính trên trang bị lên cấp cao hơn
  • Chọn vào ô Vị Trí vào để chọn trang bị cần Cường Hóa
 • Sau khi chọn trang bị, cần có Hàn Thiên Thúy Ngọc để kích hoạt thuộc tính Cường Hóa.
Loại Tẩy Luyện
 • Tẩy thuộc tính cả 3 dòng cùng 1 lúc để đổi sang thuộc tính khác.
Cấp Tẩy Luyện
 • Lựa chọn 1 trong 3 dòng thuộc tính để Tẩy Luyện, khi Tẩy Luyện sẽ có xác suất nhận Giá Trị Ban Đầu cao hơn hoặc thấp hơn.
Chuyển Cường Hóa
 • Chuyển thuộc tính Cường Hóa của trang bị này sang trang bị khác cùng loại, có thể khác môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Cường Hóa
  • Chọn vào ô Vị Trí vào để chọn trang bị cần Cường Hóa
 • Sau khi chọn trang bị, cần có Hàn Thiên Thúy Ngọc để kích hoạt thuộc tính Cường Hóa.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Trang bịSố lượng Hàn Thiên Thúy Ngọc
cần để kich hoạt
Nón, Y phục, Yêu Đái, Hộ Uyển, Hài 20
Vũ khí 40
Ngọc Bội, Nhẫn Hạ, Nhẫn Thượng, Hạng Liên 10
  • Khi kích hoạt thành công, người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 3 thuộc tính.
  • Mỗi 1 dòng thuộc tính nhận được sẽ bao gồm 2 giá trị như sau: Giá Trị Ban Đầu + Giá Trị Cường Hóa:
   • Giá Trị Ban Đầu: Giá trị này nhận ngẫu nhiên trong bảng Giá Trị Ban Đầu, Giá trị này có thể thay đổi cao hoặc thấp hơn khi dùng Cấp Tẩy Luyện.
   • Giá Trị Cường Hóa: Giá trị này sẽ tăng theo bảng Cường Hóa, khi Cường Hóa càng cao thì sẽ nhận được càng cao.
  • Sau khi Kích hoạt thành công, người chơi sẽ Cường Hóa các thuộc tính đang có lên cấp cao hơn.
    • Chọn 1 thuộc tính cần Cường Hóa, mỗi lần Cường Hóa chỉ chọn được 1 thuộc tính duy nhất.

     Võ Lâm Truyền Kỳ

    • Chọn nút Cường Hóa, nếu thành công nhận ngẫu nhiên điểm Cường Hóa (thể hiện bằng ống màu xanh). Khi ống màu xanh đầy thì sẽ tự động tăng lên 1 cấp.
    • Khi Cường Hóa sẽ có xác suất thất bại. Khi thất bại sẽ không nhận được kinh nghiệm tăng cấp, không bị trừ kinh nghiệm tăng cấp (cột màu xanh giữ nguyên).

   Võ Lâm Truyền Kỳ

   • Tùy vào bộ trang bị sẽ bị hạn chế cấp độ Cường Hóa. Giới hạn cường hóa cấp độ 50 trên tất cả các trang bị.

Lưu ý: 1 ngày cường hóa tối đã 400 lần.

  • Từ 0 -> 200: Tốn 1 Hàn Thiên Thúy Ngọc
  • 201 -> 300: Tốn 2 Hàn Thiên Thúy Ngọc
  • 301 - > 400: Tốn 3 Hàn Thiên Thúy Ngọc.
Loại Tẩy Luyện
 • Dùng Vũ Hoa Thạch để Tẩy Luyện 1 lúc cả 3 dòng thuộc tính cũ, để nhận thuộc tính mới.
 • Khi dùng Loại Tẩy Luyện sẽ nhận được thuộc tính mới (có thể trùng với thuộc tính cũ)
   • Thuộc tính mới sẽ bao gồm Thuộc tính ban đầu mới + thuộc tính Cường Hóa (giữ nguyên Cấp Cường Hóa).

    Võ Lâm Truyền Kỳ

   • Số Vũ Hoa Thạch cần:
  Trang bịSố lượng Vũ Hoa Thạch
  cần để Tẩy Luyện
  Nón, Y phục, Yêu Đái, Hộ Uyển, Hài 4
  Vũ khí 8
  Ngọc Bội, Nhẫn Hạ, Nhẫn Thượng, Hạng Liên 2
   • Khi Tẩy Luyện thành công sẽ xuất hiện bảng thuộc tính mới

  Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Có thể chọn Giữ Lại để nhận các thuộc tính mới này thay cho thuộc tính cũ, hoặc chọn bỏ đi để xóa bỏ thuộc tính mới này, giữ lại thuộc tính cũ.
Cấp Tẩy Luyện
  • Chọn Cấp Tẩy Luyện để có thể Tẩy Luyện thuộc tính ban đầu.

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Số Vũ Hoa Thạch cần:
   Trang bịSố lượng Vũ Hoa Thạch
   cần để Tẩy Luyện
   Nón, Y phục, Yêu Đái, Hộ Uyển, Hài 2
   Vũ khí 4
   Ngọc Bội, Nhẫn Hạ, Nhẫn Thượng, Hạng Liên 1
  • Chọn 1 trong 3 thuộc tính ban đầu cần Tẩy Luyện, bấm vào nút Tẩy Luyện

Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Sau khi tẩy thành công sẽ nhận được Thuộc Tính Ban Đầu mới (trùng với thuộc tính cũ, có thể nhận được giá trị mới cao hơn hoặc thấp hơn)
 • Bấm Giữ Lại để nhận thuộc tính mới hoặc Bỏ đi để xóa bỏ thuộc tính mới, giữ lại thuộc tính cũ.
Chuyển Cường Hóa
 • Dùng để chuyển các thuộc tính từ trang bị này sang trang bị khác cùng loại.
 • Cần tiêu hao Hàn Thiên Thúy Ngọc để chuyển Cường Hóa, tổng cấp Cường Hóa trên trang bị càng cao thì khi chuyển Cường Hóa sang trang bị khác sẽ tốn nhiều Hàn Thiên Thúy Ngọc hơn.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thuộc tính cộng thêm khi Cường Hóa

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.