Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Tân Xuân Vui

Từ 03-01-2020 đến12/01/2020

Bàn Tiệc Khai Xuân với Rượu Nếp và Rượu Lâu Năm, quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ đón chào năm mới với nhiều hương vị thật tuyệt vời, thêm phần thú vị cho những chuyến bôn tẩu ngày xuân...

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/01 - 12/01/2020.
 • Đối tượng: Nhân vật cấp 150 trở lên.

Thu thập vật phẩm

Loại RượuNguồn gốcNhận
Rượu Nếp Độ Năng Động 20/50/80/100 điểm 10/15/20/30 Rượu Nếp
Vượt Ải  20 Rượu Nếp
Tống Kim đạt 10.000 điểm 30 Rượu Nếp
Viêm Đế 20 Rượu Nếp
Phong Lăng Độ 20 Rượu Nếp
Hoàn thành mỗi nhiệm vụ Sát Thủ 20 Rượu Nếp
Rượu Lâu Năm
 • Công thức: 1 Công Thức Ủ Rượu + 1 Rượu Nếp = 1 Rượu Lâu Năm
 • Kỳ Trân Các: 1 Công Thức Ủ Rượu = 2 tiền đồng, 1 Hộp Công Thức Ủ Rượu = 200 tiền đồng (nhận 100 Công Thức Ủ Rượu)

Phần thưởng

 • Mỗi lần ấn vào Bàn Tiệc ở các vị trí:
  • Thành Đô 392/316
  • Tương Dương 198/201
  • Biện Kinh 213/194
  • Lâm An 175/206

 • Chọn nộp Rượu Nếp hoặc Rượu Lâu Năm để nhận thưởng.
Loại Phần thưởng Ghi chú
Khi nộp Rượu Nếp
(nộp tối đa 10 bình/ngày)
2.500.000 EXP Nhận 100%
1 Vũ Hoa Thạch Có cơ hội nhận
1 Phiếu may mắn
Khi nộp Rượu Lâu Năm
(nộp tối đa 2.000 bình)
1 Huyền Nguyên Đan Nhận ngẫu nhiên
1 Định Mạch Đan
1 Rương Tinh Xảo
20.000.000 EXP
30.000.000 EXP
40.000.000 EXP
Phiếu may mắn Nộp 100 Rượu Lâu Năm nhận 100% Phiếu may mắn

Phần thưởng đạt mốc Rượu Lâu Năm

Mốc nộp
Rượu Lâu Năm
Phần thưởng Ghi chú
600 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Thú cưỡi truy điện (14 ngày)
120 Rương Tinh Xảo
1200 30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành Ấn Giám-Trung (7 ngày)
Rương Nguyệt Khuyết
240 Rương Tinh Xảo
2000 30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận ngẫu nhiên 1
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
3 Đồ Phổ Vũ Khí Diệu Dương
Rương Diệu Dương - 1 trang bị
Trấn Phái Linh Dược
Huyết Chiến Lễ Hộp
360 Rương Tinh Xảo Nhận 100%
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.