Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Xuân An Khang

Từ 16-01-2020 đến09/02/2020

Xuân Khang An đến với tất cả huynh đệ Võ Lâm Truyền Kỳ, dù Tết có đi hái lộc nơi đâu thì quý nhân sĩ đừng quên 3 ngày Xuân nhận lì xì may mắn từ Ban điều hành nhé. Ngoài ra, sự kiện vui xuân 2020 cũng rất hấp dẫn, quà tặng giá trị, tham gia liền để những ngày du xuân thêm đậm đà.

QUÀ LÌ XÌ MAY MẮN ĐẶC BIỆT 3 NGÀY XUÂN 25/01, 26/01 và 27/01/2020
Nhận 1 lần tại NPC Cây Đào (Tương Dương)

2000 điểm Huyền nguyên
50 Đinh mạch Đan (khóa)
5 tỷ EXP
10.000 Chân Nguyên

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 16/01 - 24h00 ngày 09/02/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Đào
 • Vị trí: Tương Dương (196/202)
 • Chức năng:
  • Đổi phong pháo tiểu
  • Đổi phong pháo Trung.
  • Nhận lì xì tết
  • Xem thời gian online
  • Nhận phần thưởng online
  • Xem số lần dùng Pháo Hoa
  • Nhận phẩn thưởng mốc Pháo Hoa
  • Nộp Pháo Hoa
  • Đổi Sách kỹ năng 26: Dùng 15 Quyển Sách Kỹ năng 25 đổi được 1 Quyển Sách Kỹ Năng 26.
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 09/02/2020.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Pháo
 • Nguồn gốc: Đánh quái ở các động 90: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Tiểu, Trung, Đại
 • Giới hạn: Sử dụng 5.000 Pháo Tiểu/nhân vật
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/02/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 20 Pháo Tiểu, qua ngày reset thời gian tích lũy.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Tiểu
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/02/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Trung
 • Nguồn gốc: Hoàn thành 20/50/80/100 điểm Độ Năng Động nhận tương ứng 20/50/80/100 Pháo Trung
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để đổi Phong Pháo Trung
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/02/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Tiểu
 • Nguồn gốc:
  • Phong Pháo Tiểu = 1 Dây Pháo + 1 Pháo Tiểu
  • Phong Pháo Trung = 1 Dây Pháo + 1 Pháo Trung
  • Phong Pháo Đại = mua tại NPC giá 100 vạn lượng.
 • Tính chất: Sử dụng nhận thưởng:
  • Phong Pháo Tiểu: 1.000.000 EXP + 1 điểm Chân Nguyên
  • Phong Pháo Trung: 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên
  • Phong Pháo Đại: 10.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên
 • Giới hạn:
  • Tối đa sử dụng 10.000 Phong Pháo Tiểu
  • Tối đa sử dụng 5.000 Phong Pháo Trung
  • Tối đa sử dụng 3.000 Phong Pháo Đại
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Trung
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Pháo Đại
Võ Lâm Truyền Kỳ
Pháo Hoa

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Pháo Hoa
  • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
   • Pháo Hoa: 1 tiền đồng
   • Hộp Pháo Hoa: 100 tiền đồng (nhận 100 Pháo Hoa)
  • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra. Bán shop 0 lượng.
  • Chức năng: 
   • Máy chủ cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
   • Máy chủ mới: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đại (khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 1.500 Pháo Hoa
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/02/2020.
 • Lưu ý: Mỗi ngày nộp 40 Pháo Hoa nhận phần thưởng:

  Vật phẩm thưởngGhi chú
  150 điểm Huyền Nguyên Nhận 100%
  1.000.000.000 EXP Nhận ngẫu nhiên 1
  Mặt nạ chiến trường Hoàng Giả  (14 ngày)
  Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng  (14 ngày)
  Hộp đồ phổ Diệu Dương
  Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
  Bảo Rương Chân Nguyên 2 (khóa)
  Trấn Phái Linh Dược
  5 Mảnh Trang Sức cấp 1
  5 Mảnh Trang Sức cấp 2
  5 Mảnh Trang Sức cấp 3

Phần thưởng khi sử dụng Pháo Hoa

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 02/06/2020)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Mảnh trang sức cấp 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Lưu ý: Máy chủ mới có thêm phần thưởng Tinh Tinh Khoáng

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa

Đạt mốc
Dây Pháo Hoa
Vật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 15.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Truy Điện (14 ngày)
1.000 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • 3 Đồ Phổ Diệu Dương (Khí Giới)
Nhận 1 trong 4
 • Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.