Tham gia Tống kim 21h hàng ngày : Khi đạt 1000 điểm kết thúc trận nhận 5 Tấm áo chiến sĩSự kiện thương binh liệt sĩ 27 tháng 7

Thời gian khai mở : 0 ngày 2/7/2020
Thời gian kết thúc sự kiện : 0h ngày 28/7
Thời gian ngừng rơi vật phẩm và ghép vật phẩm : 0h ngày 28/7
NPC liên quan : Sứ giả sự kiện tại nha môn thât đại thành thị


Thông tin sự kiện

Khi luyện công tại các map : 8x 9x các bạn sẽ có cơ hội nhận được "Túi dụng cụ"
Sau khi sử dụng nhận được : Cuộn vải , Hộp kim chỉ , Cuộn vải hảo hạng ( tỉ lệ thấp ) , Cuộn vải thượng hạng ( Tỉ lệ cực thấp )


Hướng dẫn chế tạo

Giày bộ đội : 2 cuộn vải + 2 hộp kim chỉ + 1 cuộn vải hảo hạng + 5000 lượng - Sử dụng nhận được 250.000 EXP 1 nhân vật sử dụng 1000 cái

Tấm áo chiến sĩ : 2 cuộn vải + 2 hộp kim chỉ + 2 cuộn vải hảo hạng + 1 cuộn vải thượng hạng + 1 vạn 5000 lượng + 1 Tiền đồng - Sử dụng nhận được 750.000 EXP 1 nhân vật sử dụng 2000 cái

Phần quà Tấm áo chiến sĩ

Thiên long lễ bao ( Sử dụng nhận 1 đồ phổ HKMP ngẫu nhiên )
Phi vân thần mã
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3


Mốc phần thưởng khi sử dụng 1000 Tấm áo chiến sĩ

- Mốc 1000 : 100.000.000 EXP
- Mốc 1500 : 2 trang bị định quốc ngẫu nhiên
- Mốc 2000 : 1 Phi vân thần mã + 5 Thiên long lễ bao
ngaotuyetvolam