- 0h ngày 15/8 sẽ đóng máy chủ thử nghiệm


- Đúng 16h ngày 15/8 các bạn có thể tạo nhân vật để tham gia vào game

- 19h ngày 15/8 các bạn mới có thể đi xa phu và thần hành phù tới các map để luyện công .

- Chúc các bạn tham gia game vui vẻ !!