Hưỡng dẫn crack Auto VLBS 1.9Bước 1 : Mở Auto Update tích vào ô VLBS 1.3 hoặc VLBS 1.9 sẽ hiện lên giao diện auto

Bước 2 : chọn Bật auto VLBS 1.9 rồi chọn mở và Auto sẽ tự động crack vào máy - Sau khi crack thành công auto sẽ hiện như hình bên dưới và hiện màu xanh

ngaotuyetvolam

Nếu auto không hiện màu xanh mà hiện màu xám có nghĩa là chưa crack được vui lòng mở lại để hiện màu xanh nếu không bạn sẽ bị dis game khi sử dụng 15 phút

Trong trường hợp không hiện màu xanh các bạn vui lòng sử dụng bản 1.3 để trải nghiệm game.