Boss Tiểu Hoàng kim :- Thời gian : 13h + 20h5 hàng ngày

Liễu thanh thanh xuất hiện tại Đường môn tọa độ 531.300
Diệu như xuất hiện tại nga mi tọa độ 285.302
Trương tông chính xuất hiện tại Võ đang tọa độ 219.210
Phần thưởng :
Phần thưởng :
Bí kíp môn phái
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Đồ phổ định quốc
Trang bị xanh ...Boss Đại Hoàng Kim :


- Thời gian : 12h30 + 22h30 hàng ngày
Tọa Độ : Sẽ được thông báo tại hệ thống thế giới
Phần thưởng :
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ ( 1h )
Tiên Thảo Lộ ( 8h )
Bí Kip Các Loại ( boss phái nào rớt bí kíp phái đó )
Trang bị Nhu Tình ( Hiếm )
Trang bị Hiệp Cốt ( Hiếm )
Mảnh Ghép An bang (Hiếm )
Mảnh Ghép Đị quốc (Hiếm )

Lưu ý : Khi kết thúc boss sẽ nhận được 20tr kinh nghiệm ( chỉ áp dụng người kết thúc boss ) , Đứng gần nhận được 10tr kinh nghiệm .

ngaotuyetvolam