Update giới hạn Tống kim đại chiến :
- Giới hạn 3 acc / IP

- Lưu ý : Các bạn sẽ chỉ có thể vào 3 account vào các map tống kim ( map báo danh ) nếu vào account thứ 4 vào map báo danh sẽ không thể kết nối vào nhân vật được .

Khi đó vui lòng di chuyển 1 nhân vật qua map khác sẽ có thể vào được nhân vật còn lại nếu không di chuyển qua map khác vui lòng thoát 1 trong 2 nhân vật sẽ có thể vào được nhân vật còn lại.

Số lượng acc vào / 1 máy tính
4 Account


Số lượng acc vào / 1 IP
10 Account