Tham gia Tống kim 19h + 21h hàng ngày : Khi đạt 1000 điểm kết thúc trận nhận 3 bánh sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 1Sự kiện sinh nhật lần thứ 15 Võ lâm truyền kỳ 1 - Máy chủ Ngạo Tuyết

Thời gian khai mở : 17h ngày 5/6/2020
Thời gian kết thúc sự kiện : 0h ngày 25/6
Thời gian ngừng rơi vật phẩm và ghép vật phẩm : 0h ngày 25/6
NPC liên quan : Sứ giả sự kiện tại nha môn thât đại thành thị


Thông tin sự kiện

Khi luyện công tại các map : 5x 6x 7x 8x 9x các bạn sẽ có cơ hội nhận được "Hộp quà đỏ"
Sau khi sử dụng nhận được : Bột mì , Bơ , Sữa , Trái cây ( tỉ lệ thấp ) , Chocolate ( Tỉ lệ cực thấp )


Hướng dẫn chế tạo

Bánh kem thường : 1 Bột mì + 1 Bơ + 1 Sữa + 500 lượng = 1 Bánh kem thường ( Sử dụng nhận được 50.000 EXP - Nhân sĩ dưới 80 mới có thể sử dụng loại bánh này - 1 Nhân vật có thể sử dụng max 1000 chiếc )

Bánh kem Trái cây : 2 Bột mì + 2 Bơ + 2 Sữa + 1 Trái cây + 1000 lượng = 1 Bánh kem trái cây ( Sử dụng nhận được 100.000 EXP - 1 nhân vật có thể sử dụng được 1000 chiếc )

Bánh sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 1 : 3 Bột mì + 3 Bơ + 3 Sữa + 2 Trái cây + 1 Chocolate + 1 Tiền đồng + 2000 lượng = 1 Bánh sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 1 ( Sử dụng nhận được 300.000 EXP - 1 nhân vật có thể sử dụng 1000 chiếc - Ngoài ra may mắn nhận thêm 1 trong các vật phẩm sau )


Phần quà Bánh sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 1

Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Thủy tinh
Phúc Duyên
Tinh Hồng Bảo Thạch
Quế hoa tửu
Đồ phổ an bang
Đồ phổ định quốc
Mảnh áo nhu tình
Mảnh ngọc bội hiệp cốt
Trang bị nhu tình ( Không áo )
Trang bị hiệp cốt ( Không Ngọc Bội )
Ngựa cấp 80
Thiết la hán
Tiên thảo lộ 8h
Tiên thảo lộ 1h
Thiên sơn bảo lộ
Rương cũ ( sử dụng nhận trang bị tím 6 dòng )
Huyền tinh khoáng thạch cấp 2
Huyền tinh khoáng thạch cấp 3


Mốc phần thưởng khi sử dụng 1000 Bánh sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 1

- 100.000.000 EXP + 1 vòng sáng "Võ Lâm Chí Tôn" Hạn sử dụng đến hết sự kiện .
ngaotuyetvolam ngaotuyetvolam