Tống kim đại chiến :

Thời gian : 11h , 15h ( Tống kim thưởng ) + 19h , 21h ( Tống kim rực lửa )
Sơ cấp : Cập độ 40 - > 79
Phần thưởng :
- Khi đạt 1000 điểm tích lũy trở lên khi kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được : 2.500.000 EXP cộng dồn ngoài ra nhận thêm 1 trong số vật phẩm sau
Pháo hoa , Đại lực hoàn , Phi Tốc hoàn , Võ lâm mật tịch , Tẩy tủy kinh , Phúc duyên , Tinh hồng bảo thạch , Thủy tinh .


Trung cấp : Cấp độ 80 trở lên
- Top 1 -> 10 : Nhận được từ 10 - > 20 tiền đồng
- Khi đạt 1000 điểm tích lũy trở lên khi kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được : 5.000.000 EXP cộng dồn ngoài ra nhận thêm 1 trong số vật phẩm sau
Pháo hoa , Đại lực hoàn , Phi Tốc hoàn , Võ lâm mật tịch , Tẩy tủy kinh , Phúc duyên , Tinh hồng bảo thạch , Thủy tinh .


Tống kim rực lửa

Lưu ý : Chỉ có tống kim Trung cấp trở lên mới có tính năng tống kim rực lửa
Phần thưởng nhận thêm khi đạt 1000 điểm khi kết thúc trận
- 15.000.000 EXP
- Vật phẩm event ( Tùy theo sự kiện diễn ra trong game )

LƯU Ý : 1 IP chỉ có thể vào 2 acc trong tống kim
LƯU Ý : Trùng IP khi giết nhau sẽ không nhận được điểm