Tống kim đại chiến :

Thời gian : 11h , 15h ( Tống kim thưởng ) , 21h ( Tống kim rực lửa )
Sơ cấp : Cập độ 40 - > 79
Phần thưởng :
- Khi đạt 500 điểm tích lũy trở lên khi kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được : 2.000.000 EXP cộng dồn ngoài ra nhận thêm 1 trong số vật phẩm sau
Pháo hoa , Đại lực hoàn , Phi Tốc hoàn , Võ lâm mật tịch , Tẩy tủy kinh , Phúc duyên , Tinh hồng bảo thạch , Thủy tinh .


Tống kim rực lửa ( Sơ Cấp )

Phần thưởng nhận thêm khi đạt 500 điểm khi kết thúc trận
- 5.000.0000 EXP
- Vật phẩm event ( Tùy theo sự kiện diễn ra trong game )

Trung cấp : Cấp độ 80 trở lên
- Top 1 -> 10 : Nhận được từ 10 - > 20 tiền đồng
- Khi đạt 2000 điểm tích lũy trở lên khi kết thúc trận đấu bạn sẽ nhận được : 3.000.000 EXP cộng dồn ngoài ra nhận thêm 1 trong số vật phẩm sau
Pháo hoa , Đại lực hoàn , Phi Tốc hoàn , Võ lâm mật tịch , Tẩy tủy kinh , Phúc duyên , Tinh hồng bảo thạch , Thủy tinh .


Tống kim rực lửa Trung Cấp

Lưu ý : Chỉ có tống kim Trung cấp trở lên mới có tính năng tống kim rực lửa
Phần thưởng nhận thêm khi đạt 2000 điểm khi kết thúc trận
- 10.000.000 EXP
- Vật phẩm event ( Tùy theo sự kiện diễn ra trong game )

LƯU Ý : 1 IP chỉ có thể vào 3 acc trong tống kim
LƯU Ý : Trùng IP khi giết nhau sẽ không nhận được điểm