Update 16h30 ngày 10 tháng 6
Thông báo - Do tình trạng Thiếu lâm cắm cày tiền ở rất nhiều map làm ảnh hưởng đến game + gamer mới vào BQT Update mới như sau :

- Fix Thiếu lâm chỉ nhận được vòng sáng 1 giờ hết 1 giờ quay lại lễ quan nhận hoặc thoát ra vào lại

- Fix tỉ lệ hồi sinh quái x2 so với trước đây

- Tỉ lệ hỏng trang bị sẽ chậm hơn gấp 5 lần bình thường ( Ví dụ : 1 tiếng TK mât 100 độ bền nay sẽ còn mất 20 độ bền )

- Tăng máu boss Đại hoàng kim

- Boss Hoàng kim sẽ chỉnh về 19h30 tại chiến long động ( 23h30 sẽ bỏ )

- Tăng bãi quả huy hoàng tại chiến long động từ 16 quả lên 34 quả cho AE PK .

Lưu ý : Sau 16h30 chiều nay AE vui lòng thoát game chạy Autoupdate để hiển thị đúng độ bên trang bị ( Ai không update sẽ không hiển thị đúng độ bên trang bị - Ví dụ : Độ bên của trang bị là 80/100 thì có thể bạn sẽ nhận là 10/100 nhìn sẽ hỏng nhanh hơn nhưng thực tế trong server là 80/100 là sửa mất ít tiền hơn )